A A A

1,5% podatku: Jakie korzyści dla OPP i darczyńców?

Wypełniając swoje zeznanie roczne z podatku dochodowego, masz możliwość uczynienia dobrego uczyńku. Wystarczy przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Co to dokładnie oznacza i jakie korzyści to niesie zarówno dla OPP, jak i dla darczyńców? Oto wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat.

Czym jest Organizacja Pożytku Publicznego?

Organizacje Pożytku Publicznego to instytucje pozarządowe lub inne podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Całość ich dochodu przeznaczana jest na realizację celów statutowych. To ważne, ponieważ wygenerowane środki nie podlegają podziałowi pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Status OPP nadawany jest przez sąd i potwierdzony wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda organizacja otrzymuje indywidualny numer KRS, który jest wykorzystywany podczas przekazywania środków. Organizacje pożytku publicznego mają również obowiązek składania dokładnych sprawozdań ze swojej działalności, aby pokazać, w jaki sposób gospodarują swoimi przychodami.

Przekazanie 1,5% na rzecz OPP – Jak to działa?

Zgodnie z przepisami podatku dochodowego, każda osoba fizyczna, która płaci podatek dochodowy, może przekazać 1,5% tego podatku jako wsparcie dla OPP. Niezależnie od źródła swoich przychodów (umowa o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza), możesz przekazać tę część swojego podatku na cele społeczne. Od 2023 roku przekazujemy 1,5% na OPP, wcześniej było to 1%. Ta zmiana wynika z reformy Niskie Podatki, która ma na celu zwiększenie wpływów na rzecz OPP. Po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu, kwota wolna od podatku została zwiększona do 30 tys. zł, co spowodowało zmniejszenie wysokości należnego podatku dochodowego i uszczuplenie wpływów na OPP.

Korzyści dla OPP:

 1. Wsparcie finansowe: Przekazane środki pomagają organizacjom w realizacji ich celów statutowych, takich jak pomoc chorym dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie ekologii czy organizowanie imprez kulturalnych.
 2. Rozwój działań: Dzięki 1,5% podatku OPP mogą rozwijać swoje projekty i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych.
 3. Transparentność: Organizacje pożytku publicznego muszą składać sprawozdania ze swojej działalności, co zapewnia przejrzystość w wykorzystaniu przekazanych środków.

Korzyści dla darczyńców:

 1. Dobry uczynek: Przekazując 1,5% podatku, możesz pomóc potrzebującym bez wydawania dodatkowych środków.
 2. Samodzielny wybór: To przejaw demokracji bezpośredniej – każdy polski podatnik może zdecydować, do kogo trafi część jego podatku dochodowego.
 3. Współtworzenie pozytywnego wpływu: Twoje wsparcie przyczynia się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu.
 4. Dobrostan psychiczny: Wspierając organizacje pożytku publicznego, możesz poczuć się lepiej psychicznie, wiedząc, że przyczyniasz się do pozytywnych zmian w społeczeństwie.
 5. Wzrost świadomości społecznej: Twoje działanie może zainspirować innych do przekazywania swojego 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jak przekazać 1,5% podatku?

 1. Wypełnij zeznanie roczne: W formularzu PIT wpisz numer KRS wybranej OPP oraz kwotę, którą chcesz przekazać.
 2. Wybierz organizację: Możesz przekazać 1,5% na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego, która posiada status OPP.
 3. Złóż deklarację: Gotowe :).

Podsumowanie

Przekazując 1,5% podatku na rzecz OPP, możesz wspierać ważne cele społeczne, a jednocześnie korzystać z podatkowych ulg. To prosty i efektywny sposób na uczynienie dobra. Pamiętaj, że Twoje działanie ma znaczenie – nawet mała kwota może pomóc w wielu inicjatywach.