A A A

Bezpieczna droga do szkoły 20/09/11

W tym roku włączyliśmy się do akcji „Bezpieczna droga do szkoły” w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. W jej ramach zorganizowane zostały pokazy oraz spotkania na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz po zmroku.

Z uwagi, że wiele gmin jest ubogich w chodniki, dzieci zmuszone są poruszać się poboczami dróg wieczorami i w nocy, co jest bardzo niebezpieczne. Działając dla ich dobra, chcemy każde dziecko wyposażyć w odblask, aby było widoczne dla innych użytkowników drogi i co najważniejsze – bezpieczne. Akcje organizowane były w możliwie atrakcyjnej dla dzieci formie i przynosiły wspaniały efekt – dzieci były widoczne.