A A A

Co Musisz Wiedzieć o Przekazywaniu 1,5% Podatku na OPP w 2024 Roku?

Rozpoczął się sezon rozliczeń podatkowych, a jednym z ważnych aspektów jest przekazywanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, oto kilka kluczowych informacji:

Jak Przekazać 1,5% Podatku na OPP w Zeznaniu?

  1. Wniosek w Zeznaniu Podatkowym: W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Pamiętaj, że ta kwota nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.
  2. Automatyczne Wskazanie OPP: Jeżeli korzystasz z usługi Twój e-PIT przy rozliczeniu rocznym, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.
  3. Zmiany w Wybranej OPP: Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym numer KRS oraz cel szczegółowy.

 

Gdzie Znaleźć Listę OPP?

Na stronie POZYTEK.NGO.PL znajdziesz aktualną listę organizacji pożytku publicznego, na które można przekazywać 1,5% w 2024 roku. Możesz przeszukiwać listę, wybierać OPP z konkretnej miejscowości lub zajmujących się określonymi sprawami, takimi jak pomoc społeczna, obrona demokracji czy walka o prawa człowieka.

Pamiętaj: to Ty decydujesz, której OPP przekazać 1,5% podatku! Wybierz organizację, która najbardziej Cię przekonuje i wspieraj ich działania.

Dlaczego Warto Przekazywać 1,5% Podatku na OPP?

  1. Wsparcie Działań Społecznych: Przekazując 1,5% podatku, możesz pomóc organizacjom w realizacji ich celów statutowych. To szansa na wsparcie działań związanych z edukacją, kulturą, ochroną środowiska, zdrowiem, czy pomaganiem potrzebującym.
  2. Podkreślenie Własnych Wartości: Wybierając konkretną OPP, wyrażasz swoje wartości i zainteresowania. To okazja, by zaangażować się w sprawy, które Cię poruszają.
  3. Wpływ na Lokalną Społeczność: Wsparcie lokalnych OPP może mieć bezpośredni wpływ na Twoją okolicę. Możesz pomóc w rozwoju lokalnych projektów czy inicjatyw.

Jak Wybrać OPP?

  1. Sprawdź Wykaz OPP: Na stronie POZYTEK.NGO.PL znajdziesz aktualną listę organizacji pożytku publicznego, na które można przekazywać 1,5% w 2024 roku. Możesz przeszukiwać listę, wybierać OPP z konkretnej miejscowości lub zajmujących się określonymi sprawami.
  2. Zastanów się, Co Cię Interesuje: Czy zależy Ci na ochronie środowiska, wsparciu osób niepełnosprawnych, czy może na działaniach kulturalnych? Wybierz OPP, które działa w obszarze, który Cię pasjonuje.
  3. Sprawdź, Jakie Cele Ma OPP: Na stronach internetowych OPP znajdziesz informacje o ich działalności, celach statutowych i projektach. To pomoże Ci dokładniej zrozumieć, jakie cele będziesz wspierać.

Przekażmy Razem!

Niech przekazywanie 1,5% podatku stanie się dla nas wszystkich piękną tradycją. Wybierz swoją OPP i razem wpływajmy na pozytywne zmiany w społeczeństwie!