A A A

Czy mogę przekazać 1,5% podatku na więcej niż jedną organizację?

Nie, nie możesz przekazać 1,5% podatku na więcej niż jedną organizację. Zgodnie z przepisami, podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 mogą w każdym zeznaniu wskazać wyłącznie jedną organizację pożytku publicznego (OPP). Jeśli chcesz wesprzeć więcej niż jedną OPP, możesz to zrobić poprzez darowiznę, która będzie odliczana od dochodu, a nie od podatku. Darowiznę możesz przekazać na dowolną OPP, która spełnia warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.