A A A

Czy OPP wie od kogo pochodzi 1,5% podatku?

Przekazywanie 1,5% Podatku na Rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

W Polsce przekazywanie części swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego to ważny aspekt wspierania działań społecznych i charytatywnych. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu procesowi, zwracając uwagę na kluczowe informacje oraz pytanie, czy wiadomo, od kogo pochodzi ten 1,5%.

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP?

Przekazanie 1,5% podatku na rzecz OPP jest prostym procesem. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym. Oto kroki:

  1. Wypełnij zeznanie podatkowe: W zeznaniu podatkowym wpisz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Pamiętaj, że ta kwota nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
  2. Określ cel szczegółowy: Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.
  3. Automatyczne wskazanie OPP: Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego).

Od kogo pochodzi 1,5%?

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) otrzymują informacje od urzędu skarbowego dotyczące przekazanych im środków w ramach 1,5% podatku. Urząd skarbowy przekazuje informacje o przekazanych kwotach oraz danych identyfikacyjnych podatników, którzy zdecydowali się przekazać część swojego podatku na wybrane OPP. Dzięki temu OPP mogą śledzić, skąd pochodzi przekazana kwota i na jakie cele została przeznaczona. Jednakże informacje te są poufne i wykorzystywane jedynie w celach administracyjnych i rozliczeniowych. OPP nie mają prawa użyć tych danych w inny sposób ani ujawnić informacji o indywidualnych darczyńcach bez ich zgody.

Przekazanie informacji  danych identyfikacyjnych podatnika do Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) następuje tylko wtedy, gdy podatnik wyrazi taką zgodę w zeznaniu podatkowym. Jest to proces, który wymaga aktywnego działania ze strony podatnika. Podczas składania zeznania podatkowego (np. formularza PIT), podatnik ma możliwość wyrażenia zgody na przekazanie swoich danych identyfikacyjnych OPP, której chce wesprzeć. Jeśli podatnik nie zdecyduje się na przekazanie swoich danych, OPP nie będą miały dostępu do danych identyfikacyjnych podatnika. W takim przypadku przekazana kwota będzie traktowana jako anonimowa.

Wspierajmy razem!

Przekazywanie 1,5% podatku to szansa na aktywne uczestnictwo w budowaniu lepszej przyszłości. Niezależnie od tego, czy jesteś emerytem, rencistą czy pracującym podatnikiem, Twoja decyzja ma znaczenie. Wspólnie możemy pomóc organizacjom pożytku publicznego w realizacji ich celów społecznych.