A A A

Darowizna na Fundacje – gdzie odliczyć w PIT?

Ulga za darowiznę dla fundacji to korzystne rozwiązanie dla osób, które chcą wspierać organizacje działające na rzecz pożytku publicznego. Oto kilka istotnych informacji na ten temat:

 1. Definicja darowizny: Darowizną jest przekazanie środków pieniężnych lub innych przedmiotów bezinteresownie, bez oczekiwania na jakiekolwiek świadczenia w zamian. Darczyńca nie otrzymuje niczego w zamian za swoją hojność.
 2. Ulga za darowiznę: Ustawodawca umożliwia darczyńcom skorzystanie z tzw. ulgi za darowizny. Dzięki niej można pomniejszyć podstawę opodatkowania o darowaną kwotę. Ulga ta dotyczy przekazywanych środków na cele pożytku publicznego, w tym również fundacji. Nie tylko fundacje, ale także inne organizacje pozarządowe mogą być beneficjentami darowizn.
 3. Maksymalna kwota odliczenia: Maksymalna kwota, jaką można odliczyć, wynosi 6% rocznego dochodu podatnika. Dzięki temu można uniknąć wyższego progu podatkowego.
 4. Jak odliczyć darowiznę w PIT?:
  • Rozliczenie darowizny dokonuje się w załączniku PIT/O.
  • Wprowadza się kwotę darowizny oraz wszystkie dane identyfikujące obdarowaną organizację (nazwa, adres).
  • W przypadku darowizn pieniężnych wystarczy dowód wpłaty na konto organizacji.
  • W przypadku darowizn rzeczowych sporządza się umowę darowizny, którą podpisują obie strony (darczyńca i obdarowany).
 5. Uwaga: Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie PIT-36L oraz PIT-16A (karta podatkowa i podatek liniowy), nie mogą skorzystać z ulgi za darowizny.

Warto pamiętać, że pomagając innym bezinteresownie, możemy nie tylko zyskać satysfakcję, ale również korzyści materialne. Dlatego warto wspierać organizacje działające na rzecz pożytku publicznego i korzystać z dostępnych ulg podatkowych.