A A A

Pomoc osobom chorym

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy abyś w pierwszej kolejności zapoznał się z ogólnymi zasadami pomocy. Następnie prosimy skontaktuj się z nami w dogodny dla siebie sposób. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt. Jednocześnie prosimy o możliwie szczegółowy opis swojej prośby i sytuacji.

Możesz pomóc?

Jeśli możesz wesprzeć naszych podopiecznych, wpłać dowolną kwotę i pomagaj razem z nami.

wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU
wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU
wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU
wpłać darowiznę z PayU wpłać darowiznę z PayU

 

O fundacji

Celem Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie potrzebującym tj. chorym, niepełnosprawnym, dzieciom z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym oraz wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji, a także prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

Cel ten realizujemy poprzez pomoc społeczną, w tym:

 • działalność charytatywna m. in. finansowanie zakupu leków dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • ochrona i promocja zdrowia, m.in. organizowanie turnusów
  wypoczynkowych dla dzieci z ubogich wiejskich rodzin pod hasłem
  „zdrowie”,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

A także:

 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
  pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
  wojen w kraju i za granica.

Zbieramy fundusze na pomoc osobom szczególnie potrzebującym, wspomóż naszych podopiecznych choćby drobną kwotą.