A A A

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP z emerytury

Emeryci i renciści mają możliwość wspierania organizacji pożytku publicznego (OPP) poprzez przekazanie 1,5% swojego podatku. To piękny gest, który może pomóc w realizacji ważnych celów społecznych. W poniższym artykule dowiesz się, jak to zrobić.

1. W zeznaniu podatkowym:

 • Wypełniając zeznanie podatkowe, wystarczy wpisać numer KRS wybranej przez Ciebie OPP oraz kwotę, jaką chcesz przekazać.
 • Pamiętaj, że kwota nie może przekroczyć 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 • Jeśli pragniesz, aby Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w odpowiedniej rubryce w zeznaniu podatkowym.

2. Ułatwienia dla emerytów i rencistów:

 • Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku składania zeznania podatkowego, a także nie korzystasz z odliczeń, możesz przekazać 1,5% podatku wybranej OPP.
 • Wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 • Oświadczenie PIT-OP oznacza, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego.

3. Automatyczne przekazanie:

 • Jeśli w poprzednich latach wskazałeś organizację do przekazania 1%, zostanie ona automatycznie uwzględniona w rozliczeniu PIT za bieżący rok.
 • Organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu lub korekcie zeznania.

4. Wybór OPP:

 • Wybór OPP dokonasz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku.
 • Wykaz tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego, a publikowany do 15 grudnia.
 • Wykaz OPP prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Podarujmy razem! Twoje wsparcie może zmienić życie wielu ludzi. Przekazując 1,5% podatku na OPP, uczestniczysz w budowaniu lepszej przyszłości dla naszej społeczności.