A A A

Władze fundacji

Rada Fundacji:

  • Janina Kozaczuk – Przewodnicząca Rady
  • Maria Jolanta Nogacz – Członek Rady

Zarząd Fundacji:

  • Tomasz Poniatowski – Prezes Zarządu

Zarząd oraz Rada Fundacji wykonują swoje funkcje społecznie.