A A A

Jak darowizna na Fundacje wpływa na podatek?

Darowizna na rzecz fundacji może mieć wpływ na podatek w zależności od kilku czynników. Oto kilka kluczowych informacji:

 1. Odliczenie od podatku dla osób fizycznych:
  • Jeśli przekazujesz darowiznę na rzecz fundacji, możesz odliczyć odpowiednią kwotę od swojego dochodu podatkowego.
  • Warunki odliczenia:
   • Podmiotem otrzymującym darowiznę musi być organizacja pozarządowa (np. fundacja, stowarzyszenie) lub równoważna organizacja zagraniczna.
   • Maksymalna kwota odliczenia to 6% Twojego dochodu.
   • Darowizna musi być przeznaczona na cele statutowe, takie jak nauka, edukacja, ochrona zdrowia itp.
 2. Odliczenie od podatku dla osób prawnych:
  • W przypadku osób prawnych (np. firm), limit odliczeń wynosi 10% dochodu.
  • Fundacje i stowarzyszenia mające osobowość prawną mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, jeśli darowizna zostanie przeznaczona na cele statutowe.
 3. Nie każda nieodpłatna pomoc jest darowizną:
  • Nie wszystkie formy nieodpłatnej pomocy świadczonej przez instytucje (np. fundacje) są uważane za darowiznę w rozumieniu prawa podatkowego.
  • Bezpłatne przysporzenie może wynikać z innego tytułu prawnego niż umowa darowizny.

Pamiętaj, że to tylko ogólne informacje, a indywidualne okoliczności mogą wpłynąć na konkretną sytuację podatkową. Warto skonsultować się z ekspertem podatkowym lub organem podatkowym, aby uzyskać dokładne wyjaśnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.