A A A

Jak pomagamy

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” działając nieprzerwanie od 2009 roku, prowadzi różnego rodzaju działania pożytku publicznego.

Jedną z najprzyjemniejszych form udzielania pomocy jest organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin z całej Polski! Dzięki Wam sprawiamy, że nie czują się gorsze od swoich rówieśników, wyrównujemy ich szanse edukacyjne i spełniamy marzenia. Finansujemy dla nich wyjazdy edukacyjne w miejsca atrakcyjne turystycznie, łącząc zdrowotny wpływ zmiany klimatu z przyjaznymi „szkółkami” i konkursami pod hasłem „Bezpieczeństwo” oraz „Twoje prawa”, między innymi we współpracy z UNICEF-em. Dzięki temu mają szanse na normalne życie.

Razem z Wami, walczymy o lepsze życie dla chorych i potrzebujących!

Finansujemy także półkolonie, zapewniając atrakcyjny program turystyczno-wypoczynkowy oraz profilaktyczno-zdrowotny. Ideą przyświecającą ich organizowaniu jest ochrona i promocja zdrowia dzieci, szczególnie z obszarów wiejskich. W gospodarstwach rolnych bardzo często dochodzi bowiem do wypadków, zwłaszcza przy pracach polowych.

W dużej mierze nasza uwaga skupia się na udzielaniu pomocy charytatywnej. Finansujemy zakup leków, przyrządów ortopedycznych, materiałów dydaktycznych, artykułów opatrunkowych i pierwszej potrzeby. Dofinansowujemy rehabilitacje, zabiegi, dojazdy na warsztaty terapii zajęciowej oraz do specjalistycznych placówek zdrowia. Od Darczyńców i osób, którym udzielamy pomocy, nie pobieramy żadnych prowizji ani opłat. Razem z Wami, walczymy o lepsze życie dla chorych i potrzebujących!

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” docieramy każdego roku od kilkuset do kilkunastu tysięcy osób, tak dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Rozdajemy artykuły odblaskowe, zwiększające widoczność pieszych uczestników ruchu, rowerzystów i motocyklistów oraz książeczki instruktażowe.

Dla dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach zapewniamy pokazy i spotkania na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego po zmroku. Jesteśmy dumni, że dzięki Wam zwiększamy bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu!

Dzięki programowi „Pierwsza Pomoc” docieramy do tysięcy odbiorców każdego roku.

Organizowane przez nas interaktywne pokazy ratownictwa przyciągają wszystkich. Przedział wiekowy naszych kursantów to od 2 do 102 lat! To dzięki Wam, w całej Polsce, z każdym takim pokazem zwiększa się liczba osób, które potrafią uratować komuś życie!

W ramach wyrównywania szans każdego roku prowadzimy ciekawe działania. Finansujemy wycieczki dla niepełnosprawnych dzieci, które zmniejszają bariery psychologiczne, stanowiąc znakomitą możliwość integracji z rówieśnikami, wspieramy działania o charakterze edukacyjnym, dając dzieciom i młodzieży szanse na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.

Co zamierzamy zrobić w najbliższym czasie:

  • Nadal organizować bezpłatny zdrowotny wypoczynek letni dla dzieci z ubogich rodzin.
  • Kontynuować akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.
  • Kontynuować akcję „Pierwsza pomoc”.
  • Kontynuować i poszerzać działania w ramach wyrównywania szans.
  • Nieść pomoc w nagłych wypadkach.

 

Statut Fundacji Pomocy Chorym i Dzieciom „KUBUŚ”

Sprawozdania