A A A

Jak przekazać darowiznę na fundację i skorzystać z ulgi podatkowej?

Aby przekazać darowiznę na fundację i skorzystać z ulgi podatkowej, musisz spełnić kilka warunków:

  • Darowizna musi być przeznaczona na cele pożytku publicznego, czyli na działalność charytatywną, kulturalną, naukową, edukacyjną, sportową lub inną, która służy dobru społecznemu.
  • Darowizna musi być udokumentowana, czyli musisz posiadać potwierdzenie wpłaty na konto fundacji lub umowę darowizny w przypadku darowizn rzeczowych.
  • Darowizna musi być przekazana w ciągu roku podatkowego, w którym chcesz ją odliczyć od podatku.
  • Darowizna nie może przekroczyć 6% Twojego dochodu rocznego (lub 10% w przypadku osób prawnych).

Jeśli spełnisz te warunki, możesz odliczyć kwotę darowizny od podstawy opodatkowania w swoim zeznaniu podatkowym. W tym celu musisz wypełnić załącznik PIT/O i wpisać tam dane fundacji, kwotę darowizny i kwotę odliczenia. Następnie musisz dodać ten załącznik do swojego formularza PIT i wysłać go do urzędu skarbowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przekazać darowiznę na fundację i skorzystać z ulgi podatkowej, możesz zapoznać się z tymi artykułami: