A A A

Jak sprawdzić, czy fundacja rzetelnie wykorzystuje otrzymane darowizny?

Aby sprawdzić, czy fundacja rzetelnie wykorzystuje otrzymane darowizny, możesz zrobić kilka rzeczy:

    • Zapoznać się z jej statutem, sprawozdaniami finansowymi i merytorycznymi, które powinny być dostępne na jej stronie internetowej lub w rejestrze KRS. Tam znajdziesz informacje o celach, działaniach i wydatkach fundacji.
    • Sprawdzić, czy fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP), który świadczy o jej wiarygodności i transparentności. Status OPP daje fundacji możliwość korzystania z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i innych ulg podatkowych. Możesz znaleźć listę OPP na stronie Ministerstwa Finansów.
    • Skontaktować się bezpośrednio z fundacją i zapytać o jej działalność, odbiorców pomocy, sposób rozliczania darowizn i ewentualne problemy lub trudności. Możesz też poprosić o referencje lub opinie od innych darczyńców, partnerów lub beneficjentów fundacji.
    • Porównać fundację z innymi podobnymi organizacjami, które realizują te same lub zbliżone cele. Możesz skorzystać z portali internetowych, które gromadzą i oceniają informacje o organizacjach pozarządowych

Zobacz także: Jak wybrać fundację, której chcemy wesprzeć darowizną?