A A A

Jakie są formy i sposoby przekazywania darowizn na fundacje?

Formy i sposoby przekazywania darowizn na fundacje mogą być różne, w zależności od tego, kim jesteś i na jaki cel chcesz wesprzeć fundację. Oto niektóre z nich:

  • Darowizna finansowa: możesz przekazać pieniądze na rachunek bankowy fundacji, podając w tytule przelewu „Darowizna na cele statutowe” lub konkretny projekt. Możesz też skorzystać z płatności online za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usług takich jak Tpay lub PayU.
  • Darowizna rzeczowa: możesz ofiarować fundacji przedmioty, które mogą być użyteczne dla jej działalności lub potrzebujących, np. sprzęt, odzież, żywność, książki, zabawki itp. Możesz też zorganizować zbiórkę rzeczową wśród swoich znajomych, rodziny lub współpracowników.
  • Darowizna w formie usług: możesz udostępnić fundacji swoje umiejętności, czas lub zasoby, np. pomagając w organizacji wydarzeń, prowadzeniu kampanii, tłumaczeniu, grafice, programowaniu, księgowości itp. Możesz też zostać wolontariuszem lub ambasadorem fundacji.
  • Darowizna w formie 1,5% podatku: możesz przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz fundacji, która ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Wystarczy, że w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz numer KRS fundacji i kwotę, którą chcesz jej przekazać.

Pamiętaj, że darowizny na fundacje mogą przynieść ci także korzyści podatkowe. Jeśli fundacja spełnia odpowiednie warunki, możesz odliczyć kwotę darowizny od podstawy obliczenia podatku dochodowego, nie większą jednak niż 6% dochodu. Aby to zrobić, musisz mieć potwierdzenie dokonania darowizny, np. dowód wpłaty, fakturę, umowę darowizny lub zaświadczenie od fundacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o fundacjach i ich działalności, możesz odwiedzić tą stronę, gdzie znajdziesz wiele przydatnych informacji.