A A A

Jakie są najczęstsze błędy i pułapki przy przekazywaniu darowizn na fundacje?

Przekazywanie darowizn na fundacje to szlachetny i pożyteczny gest, który może pomóc wielu potrzebującym ludziom, zwierzętom i organizacjom. Jednak niektóre darowizny mogą być niewłaściwie wykorzystane, nieodliczone od podatku lub niezgodne z prawem. Dlatego warto znać najczęstsze błędy i pułapki przy przekazywaniu darowizn na fundacje, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i zapewnić skuteczność swojej pomocy.

Oto niektóre z nich:

  • Nie sprawdzanie wiarygodności i statusu fundacji. Zanim przekażesz darowiznę na jakąkolwiek fundację, upewnij się, że jest ona zarejestrowana i posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Tylko wtedy możesz odliczyć darowiznę od podatku dochodowego. Sprawdź też, czy fundacja ma jasno określony cel, misję i sposób działania, oraz czy publikuje sprawozdania finansowe i raporty z realizacji swoich projektów. Możesz skorzystać z różnych baz danych i rankingów fundacji.
  • Nie zachowanie dowodów i dokumentów dotyczących darowizny. Aby móc odliczyć darowiznę od podatku, musisz posiadać potwierdzenie jej przekazania, np. pokwitowanie, przelew bankowy, umowę darowizny lub oświadczenie fundacji. Musisz też wypełnić odpowiednią część zeznania podatkowego i dołączyć załącznik PIT/O. Pamiętaj, że możesz odliczyć tylko darowizny pieniężne, a nie rzeczowe lub usługowe. Ponadto kwota darowizny nie może przekroczyć 6% Twojego dochodu.
  • Nie zwracanie uwagi na warunki i ograniczenia darowizny. Niektóre fundacje mogą narzucać pewne warunki lub ograniczenia dotyczące darowizny, np. określać cel, na który ma być przeznaczona, wymagać podania danych osobowych lub kontaktu, pobierać opłaty administracyjne lub prowizje, lub wiązać darowiznę z innymi zobowiązaniami. Przed przekazaniem darowizny, zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności fundacji, oraz upewnij się, że zgadzasz się na wszystkie warunki i ograniczenia.
  • Nie kierowanie się własnymi preferencjami i wartościami. Przekazywanie darowizn na fundacje to nie tylko kwestia finansowa, ale też emocjonalna i moralna. Dlatego warto wybrać fundację, która odpowiada Twoim zainteresowaniom, pasjom i poglądom, oraz która realizuje cele, które uważasz za ważne i potrzebne. Nie daj się zwieść reklamom, rankingom czy modom, ale samodzielnie zdecyduj, komu i na co chcesz pomóc. Możesz też skontaktować się z fundacją i zapytać o szczegóły jej działalności, potrzeby i plany.
  • Nie śledzenie efektów i rezultatów darowizny. Przekazanie darowizny to nie koniec, ale początek Twojego zaangażowania w pomoc innym. Jeśli chcesz wiedzieć, jak Twoja darowizna została wykorzystana i jakie przyniosła korzyści, śledź działania i komunikaty fundacji, na którą ją przeznaczyłeś. Możesz też zażądać od fundacji informacji zwrotnej lub sprawozdania z realizacji projektu, który wspierałeś. Dzięki temu będziesz miał pewność, że Twoja darowizna nie poszła na marne, a wręcz przeciwnie – pomogła zmienić świat na lepsze.

 

Zobacz także: Jak wybrać fundację, której chcemy wesprzeć darowizną