A A A

Jakie są największe mity i stereotypy dotyczące fundacji?

Fundacje to organizacje non-profit, które mają na celu wspieranie różnych celów społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, naukowych lub religijnych. Fundacje często finansują się z darowizn, grantów lub innych źródeł. Niektóre z największych i najbardziej znanych fundacji na świecie to Fundacja Billa i Melindy Gates, Fundacja Forda, Fundacja Rockefellera czy Fundacja Nobla.

Jednak fundacje są również obiektem wielu mitów i stereotypów, które mogą wpływać na ich reputację, działalność i relacje z innymi podmiotami. Oto niektóre z nich:

  • Fundacje są bogate i mają nieograniczone zasoby. To nieprawda, ponieważ fundacje mają ograniczone budżety i muszą podejmować trudne decyzje o tym, jak najlepiej wykorzystać swoje fundusze. Według raportu z 2020 roku, średni majątek fundacji w Polsce wynosił około 1,5 miliona złotych, a średni roczny dochód około 600 tysięcy złotych. Tylko nieliczne fundacje mają znacznie większe zasoby, ale i tak muszą się liczyć z ryzykiem, niepewnością i konkurencją.
  • Fundacje są nieprzejrzyste i niekontrolowane. To również nieprawda, ponieważ fundacje podlegają różnym przepisom prawnym i podatkowym, które regulują ich działalność, sprawozdawczość i nadzór. W Polsce fundacje muszą rejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym, składać sprawozdania finansowe i merytoryczne do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także podlegać kontroli organów podatkowych i administracyjnych. Ponadto wiele fundacji dobrowolnie publikuje swoje raporty, strategie, oceny i wyniki na swoich stronach internetowych lub w bazach danych, takich jak bazy.ngo.pl
  • Fundacje są oderwane od rzeczywistości i nie rozumieją potrzeb społecznych. To kolejny mit, który nie oddaje prawdy, ponieważ fundacje często angażują się w badania, konsultacje, dialog i współpracę z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci, media czy beneficjenci. Fundacje starają się być na bieżąco z aktualnymi problemami i trendami, a także dostosowywać swoje cele i działania do zmieniającej się sytuacji. Fundacje również korzystają z różnych metod i narzędzi do monitorowania i ewaluacji swojego wpływu i skuteczności.

Oczywiście, fundacje nie są doskonałe i mogą popełniać błędy lub być krytykowane za niektóre aspekty swojej pracy. Jednak wiele z nich stara się działać profesjonalnie, odpowiedzialnie i etycznie, a także uczyć się i doskonalić się na podstawie doświadczeń i opinii. Fundacje mają ważną rolę do odegrania w społeczeństwie obywatelskim i mogą przyczyniać się do rozwiązywania wielu wyzwań i potrzeb.