A A A

Jakie są zasady i procedury rozliczania się z darowizn na fundacje?

Zasady i procedury rozliczania się z darowizn na fundacje zależą od tego, czy jesteś osobą fizyczną czy prawną, oraz od tego, czy fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Jeśli jesteś osobą fizyczną, możesz odliczyć od dochodu darowiznę lub darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, o ile ich łączna kwota w danym roku podatkowym nie przekroczy 6% twojego dochodu. Darowizna finansowa musi być udokumentowana potwierdzeniem wpłaty na rachunek bankowy fundacji, a w przypadku rzeczy czy usług konieczny jest dokument potwierdzający darowiznę oraz wydatki związane z darowizną. Rozliczenie darowizny dokonujesz w załączniku PIT/O do swojego zeznania podatkowegoo.

Jeśli jesteś osobą prawną, możesz odliczyć od dochodu darowiznę lub darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, o ile ich łączna kwota w danym roku podatkowym nie przekroczy 10% twojego dochodu. Warunki i dokumenty są takie same jak dla osób fizycznych. Rozliczenie darowizny dokonujesz w załączniku CIT/O do swojego zeznania podatkowego.

Pamiętaj, że ulga za darowiznę jest odliczeniem innym niż 1,5% na OPP. Ulga dotyczy darowizn, które podarowałeś z własnych środków, natomiast 1% przekazujesz od podatku, który i tak musisz zapłacić. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ta sama organizacja otrzymała od ciebie darowiznę oraz kwotę 1,5% należnego podatku.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: 1,5% podatku: Czy to darowizna?