A A A

Kiedy organizacja jest OPP?

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP): Warunki, Zasady i Przywileje

Organizacje pozarządowe odgrywają kluczową rolę w społeczeństwie, angażując się w różnorodne działania na rzecz dobra wspólnego. Jednym z ważnych aspektów dla tych organizacji jest uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). W tym artykule przyjrzymy się, kiedy organizacja może otrzymać ten prestiżowy status, jakie są związane z nim korzyści i obowiązki.

Czym jest status OPP?

Status OPP to dodatkowy stan prawny, który organizacje pozarządowe mogą uzyskać, niezależnie od swojej formy prawnej (np. fundacji, stowarzyszenia czy klubu sportowego). Oznacza to, że organizacja spełnia wszystkie wymogi ustawy, aby zostać organizacją pożytku publicznego, a także uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Status OPP uzyskuje się na wniosek, co oznacza, że organizacja musi wystąpić do KRS o jego nadanie. Sąd sprawdza, czy spełnione zostały wszystkie warunki stawiane przez ustawę.

Warunki uzyskania statusu OPP

Aby organizacja mogła otrzymać status OPP, musi spełnić kilka kluczowych warunków:

 1. Działalność pożytku publicznego: Organizacja musi prowadzić działalność pożytku publicznego co najmniej przez dwa lata w trybie nieprzerwanym. Działalność ta obejmuje obszary określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Wpis do KRS: Organizacja musi uzyskać potwierdzenie statusu OPP w KRS. W polu „status opp” na wyciągu z KRS powinno być wpisane słowo „TAK”.

Przywileje i obowiązki

Status OPP niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i obowiązki:

 • Przywileje:
  • 1,5% podatku od osób fizycznych: Organizacje pożytku publicznego mogą otrzymywać 1,5% podatku od osób fizycznych, które przekazują na cele statutowe.
  • Możliwość ubiegania się o dotacje: OPP mogą starać się o dotacje z różnych źródeł, w tym od instytucji publicznych.
  • Większa wiarygodność: Status OPP świadczy o przejrzystości działań i finansów organizacji.
 • Obowiązki:
  • Mechanizmy samokontroli: OPP muszą wprowadzić bardziej wymagające mechanizmy kontroli wewnętrznej.
  • Przejrzystość działań: Organizacje muszą działać transparentnie i informować o swoich działaniach.
  • Przekazywanie informacji: OPP muszą dostarczać informacje o swojej działalności i finansach.

Podsumowanie

Status OPP to ważne wyróżnienie dla organizacji pozarządowych, które angażują się w działalność pożytku publicznego. Uzyskanie tego statusu wiąże się z pewnymi wymogami, ale otwiera drzwi do korzystania z przywilejów, które mogą wesprzeć działania organizacji na rzecz społeczeństwa.