A A A

Zgłoś potrzebującego

Jeśli:

  • znasz kogoś komu można pomóc

i

  • chcesz aktywnie w tym procesie uczestniczyć
  1. Pobierz i wydrukuj Formularz Zgłoszenia.
  2. Spotkaj się z osobą której chcesz pomóc i upewnij się, że ta osoba chciałaby otrzymać pomoc. To ważne, a odpowiedź może być dla Ciebie zaskakująca.
  3. Nasza pomoc zwykle polega na refundacji kosztów poniesionych na leki, sprzęt rehabilitacyjny czy rehabilitację. Tą prawdziwą, nie 1-godzinną na każdy tydzień pobytu w ośrodku wypoczynkowym. Przy dużych kwotach możemy zapłacić bezpośrednio sprzedawcy usługi czy towaru. Upewnij się, że potrzebujący zna i akceptuje takie zasady.
  4. Wypełnij formularz zgłoszenia wraz z potrzebującym i prześlij oryginał na adres fundacji.
  5. Po otrzymaniu formularza pracę rozpoczynamy my. Weryfikujemy zgłoszenie, niektóre przypadki konsultujemy z lekarzami, oceniamy przyczyny trudnej sytuacji potrzebującego oraz jego starania by zmienić swoją sytuację. Każdego potrzebującego traktujemy indywidualnie – dostosowując wsparcie do potrzeb, możliwości i hojności darczyńców.

WPŁAĆ TERAZ!