A A A

Nowe zasady przekazywania 1,5% podatku: Co się zmieniło?

Nowe Zasady Przekazywania 1,5% Podatku: Co się Zmieniło?

W ostatnich latach przekazywanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) stało się coraz bardziej popularne. W 2023 roku wprowadzono pewne zmiany w zasadach dotyczących tego procesu. Oto, co się zmieniło:

  1. Wysokość Przekazywanego Procentu: Dotychczas przekazywaliśmy 1% podatku na OPP. Teraz możemy przekazać aż 1,5% podatku. To oznacza większe wsparcie dla organizacji działających na rzecz dobra społecznego.
  2. Wniosek w Deklaracji Podatkowej: Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na OPP jest teraz zawarty w deklaracji podatkowej PIT. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej przez nas OPP oraz kwotę, jaką chcemy przekazać. Pamiętajmy, że ta kwota nie może przekroczyć 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
  3. Cel Szczegółowy: Jeśli chcemy, by nasze wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możemy go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.
  4. Ułatwienia dla Emerytów i Rencistów: Jeśli jesteśmy emerytem lub rencistą i nie składamy zeznania podatkowego, możemy przekazać 1,5% podatku, składając oświadczenie PIT-OP do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
  5. Wybór OPP: Wybór OPP dokonujemy z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. Wykaz ten jest tworzony na 30 listopada danego roku podatkowego i publikowany do 15 grudnia. Możemy wybrać OPP, której naczelnik urzędu skarbowego przekaże nasz 1,5% podatku.

Pamiętajmy, że przekazywanie 1,5% podatku to dobry sposób, aby wspierać organizacje działające na rzecz dobra społecznego. Wybierając OPP, możemy mieć pewność, że nasza pomoc trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.