A A A

Nowy regulamin 17/03/14

Informujemy, że od dziś pod adresem www.fundacja-kubus.pl/regulamin/ dostępny jest aktualny regulamin udzielania pomocy regulujący zasady przyznawania pomocy osobom potrzebującym.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy prosimy o zapoznanie się w pierwszej kolejności z ogólnymi zasadami udzielania pomocy a następnie z w/w regulaminem.