A A A

Ogólne zasady udzielania pomocy

Ogólne zasady udzielania pomocy przez naszą Fundację:

 1. Potrzebujący zapoznaje się z regulaminem udzielania pomocy zamieszczonym na stronie www.fundacja-kubus.pl/regulamin/
 2. Potrzebujący przesyła prośbę o wsparcie wraz z:
  • zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację o następującej treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub/i osoby małoletniej którą reprezentuję przez Fundację Pomocy Chorym i Dzieciom „KUBUŚ” w celu realizacji działań Fundacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”
  • (aby prośba mogła być poddana wstępnej weryfikacji przez zespół składający się m.in. z lekarzy, farmaceutów, przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej itp. oraz ew. w przyszłości umieszczona na stronie www lub innych publicznie dostępnych materiałach)
  • kserokopią najważniejszych elementów dokumentacji medycznej/finansowej (jeśli dotyczy),
 3. Fundacja rozpatruje prośbę i udziela odpowiedzi w możliwie krótkim terminie.
 4. Ze względu na dużą ilość próśb o pomoc, zgodnie z zasadą, aby nikt nie pozostał bez wsparcia, jeśli go potrzebuje – pomoc przyznawana jest przede wszystkim osobom nie będącym pod opieką innych fundacji.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby potrzebujący przesyła min. jedno zdjęcie Potrzebującego wraz ze zgodą na publikację na adres Fundacji.
 6. Po weryfikacji faktur Fundacja przekazuje kwotę wsparcia na rachunek bankowy potrzebującego pomocy.

Na każdym etapie rozpatrywania wniosku o udzielenie pomocy, Fundacja może prosić o nadesłanie dokumentów potwierdzających stan faktyczny.