A A A

To już 5 lat Fundacji Kubuś 10/01/14

Szanowni Darczyńcy,

To już 5 lat Fundacji Kubuś!

Choć wydaje się jakby to było wczoraj, kiedy mając zaledwie pomysł i chęć, kilka osób zaangażowanych z całego serca w czynienie dobra stworzyło, dziś – jedną z najszybciej rozwijających się fundacji w Polsce.

W ciągu 5 lat udało nam się stworzyć całkiem sprawny system pomocy, który dotarł już do około 44 tys. odbiorców naszych działań.

Te 5 lat doświadczeń, to też dobry czas na refleksję nad naszymi działaniami.
To czas na zmiany. Nowe ciekawe programy i ulepszenie istniejących.
To czas, aby pomagać jeszcze lepiej i mądrzej.

Szczegóły będziemy ujawniać stopniowo – wraz z postępem prac nad programami i cały 2014 rok powinien być przepełniony nowościami!

Zachęcamy też, aby brali Państwo aktywny udział w tym procesie i na każdym etapie – wysyłali nam swoje uwagi, sugestie oraz konstruktywną krytykę.

Pierwszym programem który zostanie rozwinięty i ulepszony w 2014r. to „Bezpieczna Droga do Szkoły” – w ramach zmian – zachęcamy, abyście Państwo wraz ze swoimi rodzinami, dziećmi i ich przyjaciółmi “poczęstowali” się odblaskiem (odblaskową opaską, kamizelką, odblaskowym breloczkiem…). Bezpieczeństwo naszych dzieci to priorytet, chcemy zatem abyście pomogli stworzyć lokalną modę na noszenie odblasków po zmroku przez dzieci i ich przyjaciół a także wszystkich dorosłych poruszających się po zmroku po drogach pieszo i rowerami. Moda na bycie widocznym to moda na bycie bezpiecznym.

„Poczęstuj” się odblaskiem dla siebie, swojego dziecka ale weź więcej niż potrzebujesz! Każdy odblask, który przekażesz dalej to szansa, że ktoś cało i zdrowo wróci do domu.

Więcej środków będzie też przeznaczonych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i konkursy z atrakcyjnymi i rozwijającymi nagrodami dla zdolnych, kreatywnych dzieci. Dla dzieci z rejonów wiejskich i podmiejskich, ale także z małych miasteczek, czyli terenów w których brak odpowiednich warunków (choćby komputera czy dostępu do Internetu) negatywnie wpływa na ich rozwój. Pomóżmy im kształtować pasje i umiejętności, pomóżmy im otworzyć się na świat!

I wreszcie – będzie więcej programów i działań przeznaczonych dla wszystkich grup społecznych.

Jest z nami już ponad 46 000 Darczyńców i to dzięki Wam mogliśmy dotrzeć do tak ogromnej liczby potrzebujących.

Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli!