A A A

Informacje o przelewach z zagranicy

Aby wykonać przelew z zagranicy na konto w Banku Credit Agricole, Zleceniodawca przelewu zobowiązany jest podać:

 1. Nazwę odbiorcy przelewu (Posiadacza rachunku):
  Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom Kubus
  Sadurki 3
  24-150 Naleczow,
 2. pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu (IBAN), przed którym należy dodatkowo wpisać „PL”: PL (26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu):
  PL 53 1940 1076 3067 7795 0000 0000
 3. tytuł płatności – należy dokładnie podać za co dokonywany jest przelew:
  np. Darowizna na …
 4. nazwę i adres banku odbiorcy przelewu:
  Credit Agricole Bank Polska SA
  ul. Legnicka 48 bud. C-D
  54-202 Wrocław, Polska
 5. kod SWIFT (tzw. BIC) Banku Credit Agricole:
  „AGRIPLPR”.

Bank Credit Agricole uznaje konta swoich klientów przychodzącymi przelewami w EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, JPY i PLN, przy czym uznanie konta następuje zawsze w walucie PLN. Jeśli przelew zostanie wysłany w innej walucie niż wymieniona powyżej nie dotrze do Banku Credit Agricole, lecz zostanie zwrócony do banku nadawcy przelewu.