A A A

Wyniki kontroli 19/03/14

Z przyjemnością informujemy, że przeprowadzona kontrola działalności fundacji zakończyła się wynikiem:

„W działaniu Fundacji nie stwierdzono niezgodności z przepisami prawa i statutem oraz celem w jakim Fundacja została ustanowiona”.