A A A

1,5% podatku: Czy to darowizna?

1,5% podatku to nie jest bezpośrednio darowizna. Jest to forma wsparcia dla organizacji pożytku publicznego, którą można dokonać raz w roku przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Oto kilka kluczowych informacji:

  1. Darowizna to umowa między stronami, polegająca na bezpłatnym przekazaniu świadczeń majątkowych jednej ze stron na rzecz drugiej. Może to być zarówno rzeczowa (np. sprzęt) jak i pieniężna. Obdarowany jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od darowizny.
  2. 1,5% podatku to możliwość przekazania części swojego podatku dochodowego na cele pożytku publicznego. Jest to inny mechanizm niż darowizna. Możemy wybrać organizację ze statusem OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) i przekazać 1,5% naszego podatku na jej rzecz. To nie jest sumowane z darowizną, a obie kwoty rozlicza się osobno.
  3. 0,5% podatku można przekazać na cele kultu religijnego lub związki wyznaniowe. To również odrębny tytuł odliczenia, który nie jest sumowany z darowizną ani 1,5% podatku.

Podsumowując, 1,5% podatku to forma wsparcia organizacji pożytku publicznego, a darowizna to oddzielna umowa przekazania świadczeń majątkowych. Oba mechanizmy pozwalają na wsparcie wartościowych celów, ale działają niezależnie od siebie.