A A A

Komu pomagamy

Od lat staramy się docierać do osób szczególnie bezradnych, tych które los potraktował niesprawiedliwie i mimo podjętych wysiłków nie są w stanie zapewnić sobie, bądź swojemu dziecku, godnego bytu.

Choć bardzo byśmy chcieli, nie zawsze pomagamy dając „wędkę zamiast ryby”.

  • Pan Marek ma zdiagnozowaną schizofrenię paranoidalną. Refundujemy mu leki i czasem jedzenie, bo renty wystarcza mu tylko na opłaty.
  • Pan Stanisław stracił w wypadku obie nogi. Dofinansowaliśmy mu tą część protez, której nie zrefundował NFZ.
  • Patryk potrzebuje częstej rehabilitacji ze względu na mózgowe porażenie dziecięce, a jego jedyny opiekun zachorował na stwardnienie rozsiane i już nie jest w stanie dopłacać do leczenia dziecka.

W takich przypadkach dajemy „rybę” – ale czy protezy Pana Stanisława są „rybą” czy „wędką”? To będzie zależało od Pana Stanisława i jego najbliższego otoczenia.

Takich osób są tysiące.

Niestety, jeszcze więcej jest osób, które nauczyły się „zarabiać” na swojej „biedzie” prosząc, żądając, a nawet wymuszając (sic!) pomoc. Takim osobom nie pomagamy.

Naszym celem jest społecznie uzasadniona pomoc w szczególnych przypadkach, których nie objął system. Jesteśmy niejako jego uzupełnieniem. Zwracamy szczególną uwagę na przyczyny trudnej sytuacji potrzebującego oraz jego realne starania, by zmienić swoją sytuację. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie – dostosowując wsparcie do potrzeb i możliwości. Nie pomagamy „słowem”, a realnymi działaniami i pomocą finansową.

Abyśmy mogli poświęcić temu wystarczającą ilość uwagi – nie można się do nas zgłosić o pomoc samemu. Jeśli znasz kogoś, komu można pomóc i chcesz aktywnie w tym procesie uczestniczyć » zgłoś potrzebującego tutaj «

Pomoc charytatywna jest jednym z 5 naszych programów – obok Bezpiecznej Drogi do Szkoły, programu Pierwsza Pomoc, Wypoczynek Dzieci i Młodzieży z Ubogich Rodzin i Wyrównywanie Szans.

Sprawdź jak działają pozostałe tutaj i włącz się do pomocy. WPŁAĆ TERAZ!